Verzekeringen
Er zijn diverse verzekeringen die door VvE’s kunnen worden afgesloten. Sommige verzekeringen zijn wettelijk verplicht en andere zijn voor het bestuur van een VvE noodzakelijk om op terug te kunnen vallen wanneer dat nodig is.
Gebouwen
De belangrijkste verzekering voor de Vereniging van Eigenaren is de verzekering van het gebouw. Ter bescherming van de financiële belangen van de VvE is dit een wettelijk verplichte verzekering. Met deze verzekering verzekert u het gebouw dat eigendom is van de VvE.

Kenmerken:

  • Allrisk verzekeringsdekking voor schade aan het gebouw
  • Glas van de woonruimten is standaard meeverzekerd
  • Roerende zaken van de VVE zijn standaard meeverzekerd tot € 10.000
  • Individueel eigenarenbelang is standaard meeverzekerd tot € 5.000 per appartement
  • Eén eigen risico voor alle schadeoorzaken (ook bij storm)
  • Kosteloze vaststelling van de herbouwwaarde van het gebouw met herbouwgarantie
Glas
Breuk van glas dienende tot lichtdoorlating is voor zowel woon –en kantoorruimten als gemeenschappelijke ruimten standaard meeverzekerd. Voor woonruimten is glasbreuk van wind –en balkonschermen ook meeverzekerd. Voor overige commerciële ruimten kan glas tegen meerprijs worden meeverzekerd. Hiervoor kunt u contact met de adviseur opnemen.

Kenmerken:

  • Ook balkon- en sierglas is standaard meeverzekerd
  • Slechts € 250 eigen risico op al uw glasschades
Aansprakelijkheid
De VVE is een zelfstandige rechtspersoon en kan dus aansprakelijk worden gesteld. De algemene aansprakelijkheidsverzekering biedt in dat geval uitkomst. Net zoals de gebouwenverzekering is ook deze verzekering wettelijk verplicht voor elke VVE. U verzekert hiermee de aansprakelijkheid van de VVE ten opzichte van derden en tegenover individuele appartementsbewoners.
Rechtsbijstand
De VVE kan als zelfstandige rechtspersoon betrokken raken bij een juridisch geschil. Dit kan een geschil zijn met een individuele bewoner maar ook met leveranciers of derden. U kunt hierbij denken aan geschillen met omwonenden, gemeente, het schoonmaakbedrijf, onderhoudsbedrijven of aannemers etc. Met de rechtsbijstandverzekering verzekert u juridische bijstand en komt de VVE niet voor enorme juridische kosten te staan.
Bestuurdersaansprakelijkheid
De functie die een bestuurder van een VVE heeft betreft onder andere het beheren van de middelen van de VVE alsmede het uitvoeren van besluiten van de VVE. Onder het beheer van de middelen valt bijvoorbeeld het opstellen van een (ontwerp)begroting of onderhoudsplan, het vaststellen van de voorschotbijdrage, het samenstellen van financiële stukken en begeleiden van onderhoudswerken. Elke bestuurder dient zich ervan bewust te zijn, dat in het geval hij zijn taak niet naar behoren vervult of zijn bevoegdheden te buiten gaat, hij daarvoor persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden de bestuurders van de VVE beschermt tegen de financiële gevolgen van de persoonlijke aansprakelijkheid.
Milieuschade
Na een schade kan sprake zijn van milieuverontreiniging. Bijvoorbeeld het opruimen van vrijgekomen asbestdelen of het opruimen van vervuild bluswater. De hieruit voortvloeiende saneringskosten lopen flink in de papieren omdat alleen gespecialiseerde bedrijven dit mogen uitvoeren. Wettelijk is vastgelegd dat de saneringskosten voor rekening zijn van de gebouweneigenaar. Met de milieuschadeverzekering dekt u dit risico af.

Interesse?

Met het invullen van slechts een paar gegevens ontvangt u onze online offerte

Uw VVE-verzekeringen worden ondergebracht bij met ons samenwerkende adviseurs in uw regio. Alle adviseurs zijn exclusief geselecteerd, voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn uiteraard ingeschreven bij de AFM.

VvE Verzekeringscollectief

Appelwijk 4
8501 BM JOURE

T. 0513 – 410 507
E. info@vve-verzekeringscollectief.nl

AFM vergunning 12004184
Kifid 300.001714
KvK Noord Nederland 01075189
Bankrekening NL09RABO 0311 3650 43

i.s.m. Thoma groep

Contact

Bent u geïnteresseerd in dit extra voordeel? Vraag dan nu snel een offerte aan!

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de met ons samenwerkende adviseur in uw regio. Zij maken graag een berekening om te kijken wat u kunt besparen als deelnemer